Ndërmarrjet Publike

Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës 
Adresa: Fshati Sllatinë, Lipjan
Tel: + 381 (0) 38 59 58 300, Fax: + 381 (0) 38 59 58 111
E-mail: public.relations@airportpristina.com
www.airportpristina.com
________________________________________
Hekurudhat e Kosovës  
Adresa: Sheshi i Lirisë p.n., Fushë Kosovë
Tel: +381 (0) 38 550 550 550
Fax: +381 (0) 38 550 550 501
E-mail:  info@kosovorailway.com
www.kosovorailway.com
________________________________________
Korporata Energjetike e Kosovës
Adresa: Sheshi Nënë Tereza, Prishtinë 
Tel: +381 (0) 38  543 458 
        +381 (0) 38 55 11 11
E-mail: komunikime@kek-energy.com
www.kek-energy.com 
________________________________________
Kompania për Menaxhimin e Deponive  
Adresa: Zija Shemsiu nr 23, Prishtinë

Tel:  +381 (0) 38 554 552
Mob +377 (0) 44 411 695
kmdk@hotmail.com
________________________________________
Postë dhe Telekomunikacioni i Kosovës  
Adresa: Dardania pa nr., Prishtinë
Tel: +381 (0) 38 500 555
       +381 (0) 38 554 554
E-mail: info@valamobile.com
             info@telekomi.net
             postaekosoves@ptkonline.com
www.ptkonline.com 
________________________________________
Ndërmarrja Hidroekonomike ‘Ibër Lepenc’
Adresa: Sheshi “Bill Clinton” nr.13, Prishtinë 
Tel: +381 (0) 38 226 070
Tel: +381 (0) 38 225 006
Fax: +381 (0) 38 226 159
E-mail: info@iber-lepenc.org
www.iber-lepenc.org
________________________________________
KOSTT – Operator i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut
Adresa: Rr.Ilaz Kodra pn, Prishtinë
Tel:  +381 38 501 601 174
E-mail: zana.rama@kostt.com
www.kostt.com
________________________________________
Termokos – Ngrohtorja e Qytetit te Prishtinës 
Adresa: Dardania P.n. Prishtinë 
Tel: +381 (0) 38 543-210
Fax: +381 (0) 38 541-780
Mob: +377 (0) 44-966-150
Email: info@termokos.org
www.termokos.org 
________________________________________
Ngrohtorja e Qytetit Gjakova 
Adresa: “Tirana” P.n, Gjakovë 
Tel: +381 (0) 390 26 657 
        +381 (0) 390 32 3160
E-mail:info@ngrohtorja.org
www.ngrohtorja.org
________________________________________
Kompania e Ujësjellësit Prishtina
Tel: +381 38 60 30 10
       +381 38 60 32 11
E-mail: info@kur-prishtina.com
www.kur-prishtina.com
________________________________________
Kompania e Ujësjellësit Hidrodrini
Adresa: Rr. Gazmend Zajmi Nr.5, Pejë
Tel: +381 (0) 39 432 355
Mob: +377 (0) 44 142 904
E-mail:  konsumatori@hidrodrini.com
www.hidrodrini.com 
________________________________________
Kompania për Menaxhimin e Deponive në Kosovë KDMK
Adresa: Rr. Zija Shemsiu nr.23, 10000, Prishtinë
Tel: (038) 554 552
Mob (044) 411 695
E-mail: kmdk@hotmail.com
________________________________________
Kompania e Ujësjellësit dhe Mbeturinave Ibrer Lepenci
Adresa: Sheshi. Bill Klinton nr:13, Prishtinë
Tel: : +381 (0) 38 225 006
Fax: : +381 (0) 38 226 159
e-mail:  iber_lepenci_ap@hotmail.com 
________________________________________
Kompania Rjonale e Ujësjellësit Bifurkacioni 
Rr. Enver Topalli Nr. 42/, 7000 Ferizaj
Tel: +381 (0) 290 320 650
Fax: +377 0) 44 172 573
e-mail: faton_frangu@yahoo.com  
________________________________________
Ndërmarrja Publike Banesore 
Adresa: Rr. Bill Klinton p.n, 10000 Prishtinë
Tel: +381 (0) 38 55 33 11
        +381 (0) 38 52 30 01
Fax: +381 (0) 38 52 24 46
E-mail: B_beqa2002@hotmail.com
            ariqehaja@hotmail.com
________________________________________
Kompania Ujësjellësi Rajonal Sh.A. “Hidromorava”
Adresa: Rr. Abdullah Tahiri. p.n, 6000 Gjilan
Tel: +381 (0) 280 325 658
Fax: +381 (0) 280 325 658
e-mail: flamurzeqiri@hotmail.com
www.hidromorava.com 
________________________________________
Kompania Ujësjellësi Rajonal Hidrosistemi “Radoniqi”
 Adresa: rr. UÇK Nr:07, 5000 Gjakovë
Tel: +381 (0) 390 322 055
Mob: +377 (0) 44 307 627
E-mail: albert_zajmi@yahoo.com
________________________________________
Kompania Ujësjellësi Rajonal ” Mitrovicë”  
Adresa: Rr. Bislim Bajgora p.n. 40000, Mitrovicë
Tel: +381 (0) 28 520 304
Fax: +381 (0) 28 533 707
E-mail: uesjellesiregjional_mitrovice@hotmail.com
________________________________________
Kompania Ujësjellësi Rajonal Sh.A. “Hidroregjioni Jugor”
Adresa: Rr. Vatra Shqiptare p.n. 20000, Prizren
Tel: +381 (0) 29 244 150
Fax: +381 (0) 29 244 150
E-mail: sh.a-hidroregjionijugor-prizren@hotmail.com
www.hr-jugor.com 
________________________________________
Kompania Rajonale e Mbeturinave Pastrimi 
Adresa: Rr. Bill Klinton p.n. 10000, Prishtinë
Tel: +381 (0) 603 191
Mob: +377 (0) 44 201 748
E-mail: krm_pastrimi@hotmail.com
________________________________________
Kompania Rajonale e Mbeturinave Ambienti 
Adresa: Rr. Fatmir Ukaj Nr.24, 30000, Pejë
Tel: +381 (0) 39 420 368
         +381 (0) 39 434 457
Mob: +381 (0) 44 139 448
E-mail: krm_ambienti@hotmail.com
________________________________________
Kompania Rajonale e Mbeturinave Pastërtia 
Adresa: Rr. Enver Topalli nr.44, 70000, Ferizaj
Tel: +381 (0) 290 327 501
Mob: +381 (0) 44 155059
E-mail: krm_pastertia@hotmail.com
________________________________________
Kompania Rajonale e Mbeturinave Eco-Regjioni 
Adresa: Rr. Tahir Sinani Nr. 59, 20000, Prizren
Tel: +381 (0) 29 244 260
Mob: +377 (0) 44 438 486
E-mail: krm_ekoregjioni@hotmail.com
________________________________________
Kompania Rajonale e Mbeturinave Higjiena 
Adresa: Rr. Adem Jashari nr. 111, 60000, Gjilan
Tel: +381 (0) 280 320 040 
        +381 (0) 280 324 040
Fax: +381 (0) 280 324 040
E-mail: krm_higjiena@yahoo.com
             contact@krm-higjiena.com
www.krm-higjiena.com 
________________________________________
Kompania Rajonale e Mbeturinave Uniteti 
Adresa: Rr. Vëllezerit Dragaj p.n., 40000, Mitrovicë
Tel: +381 (0) 28 533 211
        +381 (0) 28 583 983
E-mail: krm_uniteti@hotmail.com
________________________________________
Kompania Rajonale e Mbeturinave Çabrati 
Adresa: Rr. Mazllom Lakuci p.n, 50000, Gjakovë
Tel: +381 (0) 390 321 588
Mob: +381 (0)44 501 270
E-mail: krm_cabrati@hotmail.com

Burimi: diaspora-ks.org

Artikuj që mund t\'iu interesojnë

Leave a Reply