Itinerari i nisjeve nga Stacioni i Autobusëve në Prishtinë

Prishtinë – Ferizaj
Çdo ditë: 6.45; 7.45; 8.00; 8.15; 8.30; 8.45; 9.00; 9.15; 9.30; 9.45; 10.00; 10.15; 10.30; 10.45; 11.00; 11.15; 11.30; 11.45; 12.00; 12.15; 12.30; 12.45; 13.00; 13.15; 13.30; 13.45; 14.00; 14.15; 14.30; 14.45; 15.00; 15.15; 15.30; 15.45; 16.00; 16.15; 16.30; 16.45; 17.00; 17.15; 17.30; 17.45; 18.00; 18.15; 18.30; 18.45; 19.00; 19.15; 19.30; 19.45; 20.00; 20.15; 20.30.

Prishtinë – Kaçanik
Çdo ditë: 08:00, 10:45, 14:45, 19:45.

Prishtinë – Gadime
Çdo ditë: 7.25; 8.15; 8.45; 10.45; 11.40; 12.45; 14.45; 15.05; 15.45; 16.45; 17.15; 18.15; 18.45.

Prishtinë – Lipjan
Çdo ditë: 8.55; 9.50; 10.15; 11.50; 12.00; 12.40; 14.15; 15.15; 16.00; 16.15; 19.15; 20.10.

Prishtinë – Artanë
Çdo ditë: 6.45; 12.00; 15.00.

Prishtinë – Shalë
Çdo ditë: 7.40; 8.00; 8.10; 9.15; 9.30; 11.30; 12.15; 12.30; 13.00; 13.45; 14.00; 14.30; 15.30; 16.40; 17.25; 17.45; 18.00; 19.00; 19.30.

Prishtinë – Janjevë
Çdo ditë: 11.15; 18.30.

Prishtinë – Sllovi
Çdo ditë: 8.25; 13.25; 16.30.

Prishtinë – Kraishtë
Çdo ditë: 7.45; 8.40; 10.55; 13.00; 17.00; 18.40.

Prishtinë – Dobrajë
Çdo ditë: 8.10; 10.30; 13.05; 16.55; 18.40.

Prishtinë – Prizren
Çdo ditë: 6.50; 7.50; 8.20; 8.45; 9.05; 9.30; 9.55; 10.20; 10.35; 11.00; 11.20; 11.45; 12.00; 12.10; 12.35; 12.50; 13.05; 13.30; 14.00; 14.30; 14.45; 14.55; 15.05; 15.20; 15.35; 15.50; 16.10; 16.25; 16.40; 16.55; 17.15; 17.35; 17.55; 18.15; 18.40; 18.55; 19.15; 19.45; 20.10; 8.30.

Prishtinë – Dragash
Çdo ditë: 6.50; 14:45

Prishtinë – Zaplluzhë
Çdo ditë: 19.15.

Prishtinë – Gjilan
Çdo ditë: 6.30; 7.00; 7.40; 8.00; 8.20; 8.40; 9.00; 9.20; 9.40; 10.00; 10.20; 10.40; 11.00; 11.20; 11.40; 12.00; 12.20; 12.40; 13.00; 13.20; 13.40; 14.00; 14.20; 14.40; 15.00; 15.20; 15.40; 16.00; 16.20; 16.40; 17.00; 17.20; 17.40; 18.00; 18.20; 18.40; 19.00; 19.20; 19.40; 20.00; 20.20.

Prishtinë – Hogosht
Çdo ditë: 10.20; 13.20; 18.00.

Prishtinë – Dardanë
Çdo ditë: 10.40; 13.00; 14.40; 16.40.

Prishtinë – Pejë
Çdo ditë: 7.30; 8.00; 8.20; 8.40; 9.00; 9.20; 9.40; 10.00; 10.20; 10.40; 11.00; 11.20; 11.40; 12.00; 12.20; 12.40; 13.00; 13.20; 13.40; 14.00; 14.20; 14.40; 15.00; 15.20; 15.40; 16.00; 16.20; 16.40; 17.00; 17.20; 17.40; 18.00; 18.20; 18.40; 19.00; 19.20; 19.40; 20.00; 20.20; 20.40.

Prishtinë – Deçan
Çdo ditë: 8.20; 9.20; 10.40; 14.20; 16.40; 17.20; 19.20; 20.20; 20.40.

Prishtinë – Junik
Çdo ditë: 8.40; 11.20; 15.40; 20.00.

Prishtinë – Malishevë
Çdo ditë: 10.00; 11.30; 16.10; 17.15.

Prishtinë – Gjakovë
Çdo ditë: 8.00; 9.00; 9.30; 10.00; 10.30; 11.00; 12.00; 12.30; 13.00; 13.30; 14.30; 15.00; 15.30; 16.00; 16.30; 17.00; 17.30; 18.00; 18.30; 19.00; 19.30; 20.00; 21.00.

Prishtinë – Rahovec
Çdo ditë: 8.15; 9.15; 9.45; 10.20; 11.00; 12.00; 13.00; 13.40; 14.30; 15.00; 15.45; 16.35; 18.00; 18.30; 19.00.

Prishtinë – Burim
Çdo ditë: 9.00; 10.30; 12.00; 12.50; 14.00; 15.00; 15.50; 16.30; 17.50; 18.30; 19.05.

Prishtinë – Skenderaj
Çdo ditë: 6.45; 7.00; 7.15; 7.30; 7.45; 8.00; 8.15; 8.30; 8.45; 9.00; 9.30; 9.45; 10.00; 10.30; 10.45; 11.00; 11.15; 11.30; 11.45; 12.00; 12.15; 12.30; 12.45; 13.00; 13.15; 13.30; 13.45; 14.00; 14.15; 14.30; 14.45; 15.00; 15.15; 15.30; 15.45; 16.00; 16.15; 16.30; 16.45; 17.00; 17.15; 17.30; 17.45; 18.00; 18.15; 18.30; 18.45; 19.00; 19.15; 19.30; 19.45.

Prishtinë – Drenas
Çdo ditë: 7.00; 7.15; 7.30; 8.00; 8.15; 8.30; 8.45; 9.00; 9.30; 9.45; 10.30; 11.00; 11.30; 11.45; 12.00; 12.30; 12.45; 13.00; 13.30; 13.45; 14.00; 14.30; 14.45; 15.00; 15.30; 15.45; 16.00; 16.30; 16.45; 17.00; 17.30; 18.00; 18.15; 18.30; 18.45; 19.00; 19.15; 19.30; 19.45.

Prishtinë – Podujevë
Çdo ditë: 6.00; 6.15; 6.30; 6.45; 7.00; 7.20; 7.30; 7.40; 7.50; 8.00; 8.10; 8.20; 8.30; 8.40; 8.50; 9.00; 9.20; 9.30; 9.50; 10.00; 10.10; 10.20; 10.30; 10.40; 10.50; 11.00; 11.20; 11.30; 11.50; 12.00; 12.15; 12.30; 12.45; 12.50; 13.00; 13.10; 13.20; 13.30; 13.45; 13.50; 14.00; 14.15; 14.30; 14.45; 15.00; 15.15; 15.30; 15.40; 15.50; 16.00; 16.10; 16.20; 16.30; 16.40; 16.50; 17.00; 17.10; 17.20; 17.30; 17.40; 17.50; 18.00; 18.15; 18.30; 18.45; 19.00; 19.15; 19.30; 19.40; 19.50; 20.00; 20.10; 20.20; 20.30; 22.30.

Prishtinë – Shajkovc
Çdo ditë: 10.00; 11.30; 16.10; 17.15.

Prishtinë – Orllan
Çdo ditë: 7.35; 8.05; 8.35; 9.55; 11.15; 12.25; 13.25; 14.25; 15.25; 16.25; 17.25; 18.25; 19.25.

Prishtinë – Sharban
Çdo ditë: 6.50; 7.35; 9.00; 9.35; 12.35; 12.45; 15.35; 16.15; 17.05; 18.35.

Prishtinë – Mitrovicë
Çdo ditë: 6.30; 7.00; 7.10; 7.15; 7.30; 7.45; 8.00; 8.15; 8.30; 8.45; 9.00; 9.15; 9.30; 9.45; 10.00; 10.15; 10.30; 10.45; 11.00; 11.10; 11.15; 11.30; 11.45; 12.00; 12.15; 12.30; 12.45; 13.00; 13.15; 13.30; 13.45; 14.00; 14.15; 14.30; 14.45; 15.00; 15.15; 15.30; 15.45; 16.00; 16.15; 16.30; 16.45; 17.00; 17.15; 17.30; 17.45; 18.00; 18.15; 18.30; 18.45; 19.00; 19.15; 19.15; 19.30; 20.00; 20.15; 20.30; 20.45; 21.00.

 

Prishtinë – Shkup
Çdo ditë: 6.00; 6.30; 7.25; 8.30; 9.00; 11.30; 12.00; 12.30; 13.00; 14.00; 14.30; 15.00; 15.30; 17.00.

Prishtinë – Tetovë
Çdo ditë: 6.30; 7.00; 7.15; 8.00; 10.00; 13.00; 16.00; 17.00.

Prishtinë – Gostivar
Çdo ditë: 15.00.

Prishtinë – Preshevë
Çdo ditë: 11.45; 14.05; 15.45; 17.05.

Prishtinë – Bujanoc
Çdo ditë: 11.05; 15.50.

 

Prishtinë – Shqipëri
Çdo ditë: 4.00; 5.00; 6.00; 15.00; 15.00; 16.00; 17.00; 23.00; 20.00.

Prishtinë – Shkodër – Ulqin
Çdo ditë: 8.00; 20.00; 21.00.

Prishtinë – Ulqin
Çdo ditë: 19.00.

Prishtinë – Beograd
Çdo ditë: 11.00; 22.05; 22.35; 23.00.

Prishtinë – Pazari i Ri
Çdo ditë: 14.20; 17.30; 18.30.

Prishtinë – Lubjanë
Çdo ditë: 9.30.

Prishtinë – Austri
Çdo ditë: 5.30; 7.15; 7.30; 7.30; 7.30; 8.00; 17.00; 18.00; 18.00; 18.50; 23.00.

Prishtinë – Gjermani
Çdo ditë: 4.30; 5.00; 7.00; 7.15; 7.30; 7.30; 8.00; 8.00; 16.30.

Prishtinë – Zvicër
Çdo ditë: 6.00; 6.00; 7.00; 7.00; 7.00.

Prishtinë – Itali
Çdo ditë: 5.30; 5.30;7.00; 11.00; 11.00; 11.00.

Prishtinë – Suedi
Çdo ditë: 6.30.

*Oraret e nisjeve ndryshojnë periodikisht – për informata shtesë/ndryshime kontaktoni në stacionin e autobusëve – tel. 038 550 011

Artikuj që mund t\'iu interesojnë

Leave a Reply