Agjencitë e Pavarura të Republikës së Kosovës

Dogana e Kosovës
Tel: + 381 – 38 540 350 
       + 381 – 38 542 411
Fax + 381 – 38 542 065
http://www.dogana-ks.org
________________________________________
Administrata Tatimore e Kosoves
Tel: +381 (38) 200-250-17
E-mail: info@atk-ks.org
http://www.atk-ks.org
________________________________________
Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve (ARBK) 
Adresa: Rr. “Muharrem Fejza” p.n.
Lagjja e Spitalit
Tel: +381 (0)38 512 265
E-mail: mehdi.pllashniku@ks-gov.net
http://www.arbk.org
________________________________________
Agjencia për Promovimin e Investimeve (IPAK)
Adresa: Muharrem Fejza,
Lagja e Spitalit,
Tel: +381 (38) 200 36 527
Fax: +381 (38) 212 807
http://www.invest-ks.org
________________________________________
Agjencia e Prokurimit Publik
Adresa: Kompleksi ish “Germia”, kati i IV, rr. Nënë Tereza
Tel: +381 (0)38 200 30 049
Fax: +381 (0)38 211 915
http://www.ks-gov.net/prokurimi
________________________________________
Agjencia për Mbështetjen e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme
Adresa: Rr.Muharrem Fejza 
Lagjeja e Spitalit
Tel: +381 (0) 38 200 36 556
Fax: +381 (0 )38 512 798
E-mail: naser.grajcevci@ks-gov.net
http://www.sme-ks.org
________________________________________
Agjencia Kosovare kundër Korrupsionit 
Tel: + 381 38 518-907 
       + 381 38  200 10-716 
E-mail:  info@akk-ks.org
Adresa: Rruga “Nazim Gafurri” Nr. 31,
Prishtinë, 10000
http://www.akk-ks.org
________________________________________
Qendra Klinike Universitare e Kosovës
Tel: +381 (38) 500 600
          +381 (38) 500 600- 3232
E-mail: qendraklinikeuniversitare@gmail.com
http://www.qkuk.org
________________________________________
Gjykata Kushtetuese e Kosovës 
Tel: +381 38 220 104
        +381 (0)38 220 105
e-mail: info@gjk-ks.org
Adresa: Qyteteza Pejton, p.n.
10000, Prishtine
http://www.gjk-ks.org 
________________________________________
Gazeta Zyrtare
Tel: +381 (0) 38 200 14 039
       +381 (0) 38 200 14 109
       +381 (0) 38 200 14 811
E-mail: Info-gzk@ks-gov.net
Adresa: Ndërtesa e Qeverisë
Kati i V, Zyra 505, 506, 506
Rruga: Nëna Tereze p.n
Prishtinë, 10000,
http://www.ks-gov.net/gazetazyrtare 
________________________________________
Policia e Kosovës 
Tel. 038 38 508 01 243 5799
E-mail: info@kosovopolice.com
Adresa: Rr. Luan Haradinaj
Prishtinë, 10000
http://www.kosovopolice.com 
________________________________________
Inspektorati Policor i Kosovës 
 Tel:+ 381 38 552 194         
        +381 38 552 178
 E-mail: info.ipk@ks-gov.net
Adresa: Rr. Lidhja e Pejës, p.n Fushë Kosovë
http://www.ks-gov.net/ipk 
________________________________________
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Tel: 038 500 400
E-mail: info@pak-ks.org
Adresa: Rr. Ilir Konushevci No.8,
Prishtina, 10000 
http://www.pak-ks.org 
________________________________________
Njësia për Partneritetet Publiko Privat
Adresa: Rr. Nëna Terezë, 
Ndërtesa e Qeverisë, Kati 13, nr.02
10000 Prishtine,  
tel +381 (0) 38-200-34-013 
http://pppkosova.org
________________________________________
Organi Shqyrtues i Prokurimit 
Telefon: + 381 38 213 378
Fax:  + 381 38 213 378
Rruga “Garibaldi”,
Prishtinë, 10000
http://www.oshp-ks.info 
________________________________________
Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës i Kosovës 
Tel: +381 38 -200 30 820  
       +381 38- 212-040
Adresa: Ndërtesa e Gërmisë,
Rruga: “Nënë Terezë” p.n, zona A-301
Prishtinë, 10000
http://www.ks-gov.net/kpmk 
________________________________________
Zyra e Auditorit Gjeneral
Tel: +381 38 2535 109
        +381 38 2535 111
 Adresa: Rr. Gazmend Zajmi 59
 Prishtinë, 10000
http://www.ks-gov.net/oag 
________________________________________
Komisioni për Ndihmë Juridike 
Tel. 038/ 200 18 315
Adresa:  Rr.”Zenel Salihu” nr.30
Prishtinë, 10000
http://www.knj-ks.org
________________________________________
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve   
Tel: +381 38 551 679 
 E-mail: kqz.sekretariati@kqz-ks.org
Adresa: Rr. Agim Ramadani p.nr.
Prishtinë, 10000
http://www.kqz-ks.org
________________________________________
Komisioni i Pavarur për Media  
Tel:  +381 38 245-031
Fax:  +381 38 245-034
E-mail: info@imc-ko.org 
Adresa: Rr.Gazmend Zajmi, Nr. 1 
Prishtinë, 10000
http://www.kpm-ks.org 
http://www.imc-ko.org
________________________________________
Agjencia Kosovare e Pronës  
Tel: +381 38 249-918
Fax: + 381 38 249 919 
Adresa: Rr.Perandori Justinian, nr. 5
Qyteza Pejton
Prishtinë, 10000
http://www.kpaonline.org
________________________________________
Oda Ekonomike e Kosovës   
Tel:+381 38 223-626
Adresa: Rr. Nëna Terezë nr.20
Prishtinë, 10000
http://www.oek-kcc.org
________________________________________
Agjencia për Koordinimin e Zhvillimit dhe Integrimit Evropian 
Tel : + 381 38 212 536
Adresa: Ndërtesa e re e Qeverisë, Kati 6, 
Prishtinë, 10000 
http://www.acdei-ks.org
________________________________________
Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik 
Tel: + 381 38 213 709 
E-mail: info.krpp@ks-gov.net
Adresa: Rr. “ Fehmi Agani ” Nr.43,    
Prishtinë, 10000  
http://www.ks-gov.net/krpp 
________________________________________
Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale 
Tel: +381 38 240 252
Fax: +381 38 245 844
E-Mail: icmm@kosovo-mining.org
Adresa: Rr. Armend Daci  Nr. 1
Prishtinë,10000
http://www.kosovo-mining.org
________________________________________
Kushtetuta e Republikës së Kosovës 
Tel: +381 38 20014 208
Email: info@kushtetutakosoves.info
Ndërtesa e re, kati 8, Zyra Nr. 803
Sheshi i Skenderbeut
10000 Prishtinë http://www.kushtetutakosoves.info
________________________________________
Agjencia Kadastrale e Kosovës 
Tel: +381 38 512 518       
Tel: +381 38 512 356       
E-Mail: luljeta.vuthi@ks-gov.net
http://www.kca-ks.org
________________________________________
Enti i Statistikës së Kosovës
Adresa: Rr. Zenel Salihu nr. 4 – Prishtinë
Tel:  +381 (0) 38 235 111
          +381 (0) 38 235 474
Fax: +381 (0) 38 235 033
E-mail: eskinfo@ks-gov.net 
http://esk.rks-gov.net 

Burimi: diaspora-ks.org

Artikuj që mund t\'iu interesojnë

Leave a Reply