Bankat komerciale në Kosovë

BANKA PËR BIZNES

Rr. UCK, Nr. 41, Prishtinë
10000 Prishtinë
tel.381 (0) 38 244 666
fax.381 (0) 38 243 656, 657
Kosove

http://www.bpbbank.com
info@bpbbank.com
Balance Sheet
Pasqyra e të ardhurave

Aktivitetet: Pune bankiere
Llogari rrjedhëse, Llogari kursimi dhe Depozita të afatizuar, Kredi, Garancione Bankare / Letra të Kredive, Produkte tjera tregtare financiare
Transferë të Parave

 

BANKA EKONOMIKE

Sheshi Nënë Tereza p.n.
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Tel: +381(0) 38 22 53 53
Fax: +381(0) 38 22 53 54

http://www.bekonomike.com
info@bekonomike.com
Balance Sheet

Aktivitetet: Pune bankiere
Llogari rrjedhëse, Llogari kursimi dhe Depozita të afatizuar, Kredi, Garancione Bankare / Letra të Kredive, Produkte tjera tregtare financiare
Transferë të Parave

 

RAIFFEISEN BANK KOSOVO

Rr. UÇK Nr. 51,
10000 Prishtine
tel.381 (0) 38 22 22 22 142
fax.381 (0) 38 20 30 11 30
Kosove

http://www.raiffeisen-kosovo.com
info@raiffeisen-kosovo.com
Balance Sheet
Pasqyra e të ardhurave

Aktivitetet: Pune bankiere
Llogari rrjedhëse, Llogari kursimi dhe Depozita të afatizuar, Kredi, Garancione Bankare / Letra të Kredive, Produkte tjera tregtare financiare
Transferë të Parave

 

PROCREDIT BANK

Rr.Nëna Terezë no.16
10000 Prishtine
tel.381 (0) 38 555 777
fax.381 (0) 38 248 777
Kosove

http://www.procreditbank-kos.com
info@procreditbank-kos.com
Balance Sheet

Aktivitetet: Pune bankiere
Llogari rrjedhëse, Llogari kursimi dhe Depozita të afatizuar, Kredi, Garancione Bankare / Letra të Kredive, Produkte tjera tregtare financiare
Transferë të Parave

 

TEB SH.A.

Rr. Agim Ramadani 15
10000 Prishtinë
Kosovë
tel.381 (0) 38 230 000
fax. 381 (0) 38 224 699

http://www.teb-kos.com
info@teb-kos.com
Balance Sheet
Pasqyra e të ardhurave

Aktivitetet: Pune bankiere
Llogari rrjedhëse, Llogari kursimi dhe Depozita të afatizuar, Kredi, Garancione Bankare / Letra të Kredive, Produkte tjera tregtare financiare,
Transferë të Parave

 

NLB PRISHTINA

Rr. Rexhep Luci nr.5
10000 Prishtinë
tel.381 (0) 38 234 111
fax. 381 (0) 38 246 189

http://www.nlbprishtina-kos.com
info@nlbprishtina-kos.com
Balance Sheet

Aktivitetet: Pune bankiere
Llogari rrjedhëse, Llogari kursimi dhe Depozita të afatizuar, Kredi, Garancione Bankare / Letra të Kredive, Produkte tjera tregtare financiare
Transferë të Parave

 

BANKA KOMBËTARE TREGTARE

Dega Kosovë
Qyteza Pejton, Rr. Kosta Novakoviç Nr.9
10000 Prishtinë
Kosovë

tel.381 (0) 38 666 666
fax.381 (0) 38 222 906
http://www.bkt-ks.com

Balance Sheet

Aktivitetet: Punë bankiere
Llogari rrjedhëse, Llogari kursimi dhe Depozita të afatizuar, Kredi, Garancione Bankare / Letra të Kredive, Produkte tjera tregtare financiare.
Transferë të Parave

 

TURKIYE IS BANKASI

Dega në Kosovë
Rr. UÇK Nr. 43,
10000 Prishtine, Republika e Kosoves
tel.381 (0) 38 22 45 41
fax.381 (0) 38 22 45 42

http://www.isbank.com.tr/

Balance Sheet

Aktivitetet: Pune bankiere
Llogari rrjedhëse, Llogari kursimi dhe Depozita të afatizuar, Kredi, Garancione Bankare / Letra të Kredive, Produkte tjera tregtare financiare
Transferë të Parave

 

KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

Dega Mitrovicë
Rr. Kralja Petra Prvog 33
40000 Mitrovicë
Kosovë

tel.381 (0) 28 423 822
fax. 381 (0) 28 425 295
http://www.kombank.com
posta@kombank.com

Balance sheet
Pasqyra e të ardhurave

Aktivitetet: Pune bankiere
Llogari rrjedhëse, Llogari kursimi dhe Depozita të afatizuar, Kredi, Garancione Bankare / Letra të Kredive, Produkte tjera tregtare financiare
Transferë të Parave

 

Burimi: Banka Qendrore e Republikës së Kosovës

Artikuj që mund t\'iu interesojnë

Leave a Reply