Agjensionet për transfer parash

CAPITAL

Lagjja Ulpiana, Rr. “Zija Shemsiu”
obj. C-12, H3, nr. 1,
10000 Prishtinë
Kosovë
Tel. +386 (0) 43 / 733 – 106
info@capital-ks.com
www.capital-ks.com
Aktivitetet: Transfer parash dhe shërbimi i pagesave
Transfere hyrese/dalëse, shërbime të pagesave juridike, të dokumenteve personale, të regjistrimit të veturave, të taksave si dhe shërbime tjera të ngjajshme.

 

KLM ENTERPRISES

Rr. Gustav Majer, 19
10000 Prishtinë
Kosovë
Tel.377 (0) 44 665 053
Aktivitetet:Transfer parash
Transfere hyrëse / dalëse.

 

UNIONI FINANCIAR I PRISHTINËS

Rr. Rexhep Mala nr.18
10000 Prishtine, Kosove
Tel. .381 (0) 38 / 244 – 731
Fax .381 (0) 38 / 244 – 733
www.ufp-ks.com
office@ufp-ks.com
Aktivitetet: Transfer parash dhe shërbimi i pagesave
Transfere hyrese/dalëse, shërbime të pagesave juridike, të dokumenteve personale, të regjistrimit të veturave, të taksave si dhe shërbime tjera të ngjajshme.

 

RAIFFEISEN BANK WESTERN UNION

Rr.UÇK 51
10000 Prishtine
Kosove
Tel.381 (0) 38 226 400 ext. 130
www.raiffeisen-kosovo.com
diana.berisha@raiffeisen-kosovo.com
Aktivitetet: Transfer parash
Transfere hyrëse / dalëse.

 

PROCREDIT BANK WESTERN UNION

Ndërtesa e ProCredit Bank
10000 Prishtine
Kosova
Tel.381 (0) 38 240 248 ext. 272
dhajdini@procreditbank-kos.org
Aktivitetet: Transfer parash
Transfere hyrëse / dalëse.

 

DMTH MONEY GRAM

Magjistralja Prishtinë – Graqanicë, Ndërtesa Illyria, Veternik
10000 Prishtine, Republika e Kosovës
Tel.381 (0) 38 602 102
www.dmth.com
dmth@dmth.com
Aktivitetet: Transfer parash dhe shërbimi i pagesave
Transfere hyrese/dalëse, shërbime të pagesave juridike, të dokumenteve personale, të regjistrimit të veturave, të taksave si dhe shërbime tjera të ngjajshme.

 

VLLESA CO

Rr. Brigada, 123
23000 Suharekë
Kosovë
Tel. 381 (0) 29 271 695
www@vllesa-co.com
info@vllesa-co.com
Aktivitetet: Transfer parash dhe shërbimi i pagesave
Transfere hyrese/dalëse, shërbime të pagesave juridike, të dokumenteve personale, të regjistrimit të veturave, të taksave si dhe shërbime tjera të ngjajshme.

 

Burimi: Banka Qendrore e Republikës së Kosovës

Artikuj që mund t\'iu interesojnë

Leave a Reply