Kompanitë e sigurimeve

KS “ILLYRIA LIFE”

Prishtinë
Rruga Nëna Terezë, 33
Tel.381 38 228 808
Fax.38138 228 988
ramis.ahmetaj@illyrialife.com
www.illyrialife.com

 

KS “ELSIG”

KS “ELSIG” sh.a
Prishtinë
“Tringe Smajli”, Nr.3
Tel. 381 38 22 11 12
Fax. 38138 22 11 15

Rexhep.Idrizaj@kselsig.com
www.kselsig.com

 

KS “ SIGKOS”

Sylejman Vokshi, Pallati i kuq
Te.381 38 230 023;
Fax.381 38 240 022
ibrahim.kastrati@sigkos.com
www.sigkos.com

 

KS “CROATIA SIGURIMI”

Prishtine
Rruga Luan Haradinaj Nr.5/A
Tel. 381 38 246- 956
Fax.381 38 426 957
gresa.shabani@crosig.hr

www.croatiasigurimi.com

 

KS SIGMA

Prishtine
Qyteza Pejton, Rruga Pashko Vasa p.n
Tel.381 38 246 301
Fax.381 38 246  302
rolandkacani@sigma-ks.com
www.sigma-ks.net

 

KS SIGAL UNIQA GROUP

Prishtinë
Qyteza Pejton Rruga Pasho Vasa p.n.
Tel.381 38 240 241
Fax.381 38 240 241
anilapishari@sigal-ks.com
www.sigal-ks.com

 

KS “INSIG”

Prishtinë
Qyteza Pejton, Rruga Mujo Ulqinaku, nr.6
Tel. 381 38 249 900
Fax.381 38  249 901
abreshani@insig-ks.com
www.insig-ks.com

 

KS “SIGURIA”

Prishtinë
Luan Haradinaj
Tel. 381 38 248 848
Fax.381 38 248 850
rrahim.pacolli@ks-siguria.com
www.ks-siguria.com

 

KS “KOSOVA E RE”

Prishtinë
Lagjia Kalabria Nr.5
Tel.381 38 770 777;770 888
Fax.381 38 229 893
muhametgjurgjealo@kosovaere.com
www.kosovaere.com

 

KS ILLYRIA

Prishtinë
Nëna Terezë 33
Tel.381 38 225 385
Fax.381 38 225 384
gianni.sokolic@illyriainsurance.com
www.insurance.com

 

KS “DARDANIA”

Prishtinë
Rruga Sylejman Vokshi 4
Tel.  +381 38 244 080
Fax.  +381 38 244 081
shkelzen.fetiu@dardaniainsurance.com
www.dardaniainsurance.com

 

KS GRAWE KOSOVA

KS “ELSIG” sh.a
Prishtinë
“Tringe Smajli”, Nr.3
Tel. 381 38 22 11 12
Fax. 38138 22 11 15
Rexhep.Idrizaj@kselsig.com
www.kselsig.com

 

BYROJA KOSOVARE E SIGURIMIT

Prishtinë
Rruga “Fazli Grajçevci“, Nr.6
Tel & Fax: +381 38 225 678
www.info@bks-kos.org

 

WVP – NDËRMJETËSUES I SIGURIMEVE

Prishtinë
Rruga “Qamil Hoxha”, Nr.10/4
Tel & Fax: +381 38 247 744
a.kelmendi@wvp.at

RISK – NDËRMJETËSUES I SIGURIMEVE

Prishtinë
Rruga “Bill Klinton”, Nr.11/49
Tel & Fax: +381 38 246 620
risk_pr@hotmail.com

ANSIIA – AGJENCIA NDËRMJETËSUESE E SIGURIMEVE

Prishtinë
Bulevardi “Bill Clinton”, Ndërtesa Pejton
Tel: 049 369 099
info@ansiia.com

 

Burimi: Banka Qendrore e Republikës së Kosovës

Artikuj që mund t\'iu interesojnë

Leave a Reply