Institucionet

Bazuar në numrin aktvendimeve të gjykatave dhe raportin e Auditorit Gjeneral institucionet shtetërore, në nivel qendror dhe lokal humbin miliona euro në vit në kontestet gjyqësore me palët private, raporton RTK.

Artikuj që mund t\'iu interesojnë

Leave a Reply