Të famshmit që u portretizuan nga aktorët e ndryshëm

Portretizimi i njerëzve të famshëm është synim i përhershëm i kinematografisë dhe televizionit – dhe shpeshherë kjo gjë arrihet me mjaft sukses – e nganjëherë edhe dështon në tërësi.

Sidoqoftë, Reddit ka bërë një përmbledhje të figurave më të famshme historike apo të imagjinatës – që janë portretizuar në ekranin e madh nga aktorët e ndryshëm.

Në fotografitë që po ua prezantojmë në vijim – fillimisht shihet personazhi historik, ndërsa nën të dhe aktorët/aktoret që e kanë portretizuar atë në ekranin e madh nëpër etapat e ndryshme të kinematografisë.

famozet2222

Secili personazh historik ka karakteristikat e veta fizike që janë lehtë të dallueshme dhe të cilat është dashur të barten edhe në film. Marilyn Monroe, për shëmbull, nga secila aktore që e ka luajtur atë është portretizuar si perëndeshë e bukurisë – derisa gjeniu Albert Einstein si një person në moshë me mustaqe ikonike dhe me flokë të shprishura.

Të rikujtojmë në vijim aktorët/aktoret që kanë portretizuar disa nga figurat më të spikatura botërore në ekranin e madh  –  kush më mire, e kush më keq? – ju mbetet juve t’i vlerësoni. /NGJYRA.COM/

famozet888 famozet777 famozet11 11 11 11 famozet10 10 10 famozet 14 14 14 famozet 13 13 13 famozet 12 12 12 famozet 15 15 15 famozet444 famozet555 famozet999 famozet3333famozet111

Artikuj që mund t\'iu interesojnë

Leave a Reply