Institucionet jobankare

FUNDWAY MORTGAGES

Rr. Bedri Pejani nr.3
10000 Prishtinë
Kosovë
Tel. 386 (0) 49 777 477
Web.Aktivitetet: Kreditimi
Kreditimi për blerje të shtepive dhe banesave

Bazuar në kërkesat e Ligjit Nr. 04/L-093 për Bankat, Institucionet Mikrofinanciare dhe Institucionet Financiare Jobankare, si dhe bazuar në njoftimin  e Institucionit  që nuk ka filluar me aktivitet qe nga regjistrimi, Bordi Ekzekutiv i Bankës Qendrore e Republikës së Kosovës me 27 Gusht 2012, ka tërhequr regjistrimin e Fundway Mortgages si Institucion Financiar jobankar.

 

FACTOR LEASING SHPK

Rr. Uçk lok. 2, nr.2
10000 Prishtine
Kosove
Tel.381 (0) 38 225 980
Tel.381 (0) 38 750 980
info@factor-leasing.com
www.factor-leasing.com
Aktivitetet: Lizingu financiar dhe operativ

 

LESNA SHA

Rr. Rexhep Luci nr.2
10000 Prishtinë
Kosovë
Tel.381 (0) 38 244 548
Tel.381 (0) 38 233 225
lesnaifjb@gmail.com
Aktivitetet: Kreditimi
Kredite per biznese, persona fizik dhe kreditë për blerjen e banesave

 

RAIFFEISEN LEASING LLC

Rr. Agim Ramadani nr.17
10000 Prishtinë
Kosovë
+381 (0) 38 222 222-347
+381 (0) 38 20 30 11 36
www.raiffeisen-leasing-ks.com
Info.leasing@raiffeisen-kosovo.com
Aktivitetet: Lizingu financiar dhe operativ

 

CRIMSON FINANCE FUND

Pashko Vasa nr.22
Qyteza Pejton
10000 Prishtinë, Kosovë

Tel:Tel.381 (0) 38 609 131
Fax:Tel.381 (0) 38 609 134
www.crimsoncapital.org
lindita.bucinca@crimsoncapital.org
Aktiviteti : Kreditimi, Leasing

 

POSTA E KOSOVËS

Institucion Jobankar
POSTA E KOSOVËS

Lagjja Dardania p.n.
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel.:   +381 (0) 38 601 556
+381 (0) 38 534 667
Fax.:  + 381 (0) 38 534 667
www.postakosoves.com
Aktivitetet: Shërbimi i pagesave
Shërbime të pagesave juridike, të dokumenteve personale, të regjistrimit të veturave, të taksave si dhe shërbime tjera të ngjashme.

 

Burimi: Banka Qendrore e Republikës së Kosovës

Artikuj që mund t\'iu interesojnë

Leave a Reply