Mësimdhënësit

MASHT,në bashkëpunim me drejtoritë komunale të arsimit,është duke e dizajnuar një kontratë model për mësimdhënësit e cila do të shërbejë për të gjitha komunat.Qëllimi i kësaj kontrate model është që të gjithë mësimdhënësit të kenë kontrata të përhershme,

Artikuj që mund t\'iu interesojnë

Leave a Reply