50 logo të mençura dhe kreative

Logoja është përfaqësim grafik dhe pjesë e rëndësishme e cilësdo kompani dhe cilitdo produkt të saj. Në mënyrë efektive ajo flet për biznesin, identitetin dhe personalitetin tuaj.

Një logo e qëlluar përcjellë mesazhin te konsumatori/klienti madje edhe nëpërmjet hapësirës negative, dhe atë në forma të ndryshme.

Andaj, kompanitë çdoherë përpiqen të krijojnë një logo të thjeshtë dhe që mbahet lehtë në mend për produktet e tyre.

Të krijosh një logo të mençur dhe kreative është një sfidë e vërtetë.

Në vijim ju sjellim një galeri të logove më kreative që janë krijuar nga dizajnerët e talentuar – e që ndoshta mund t’ju shërbëjnë si inspirim për biznesin apo produktet tuaja. Kënaquni! /NGJYRA.COM/

1. Bison

logo model 001

2. Zebrand

logo model 002

3. Twins

logo model 003

4. Human

logo model 004

5. B

logo model 005

6. Eight

logo model 006

7. DJ Loop

logo model 007

8. Idea

logo model 008

9. Disco

logo model 009

10. Devil’s Music

logo model 010

11. Cuts

logo model 011

12. Look

logo model 012

13. Chilli Africa

logo model 013

14. Attack

logo model 014

15. Antarctica

logo model 015

16. Fashion Australia

logo model 016

17. Coffee

logo model 017

18. Typies

logo model 018

19. Killed Productions

 logo model 019

20. Wrong-Right

logo model 020

21. Osso e Espinha

logo model 021

22. More

logo model 022

23. Cofeenerd

logo model 023

24. Pencil

logo model 024

25. Steps

logo model 025

26. BarCode

logo model 026

27. Mummy

logo model 027

28. Freedom

logo model 028

29. Golf

logo model 029

30. Cinema Café

logo model 030

31. Dark Room

logo model 031

32. Infinite Love

logo model 032

33. Dress Code

logo model 033

34. Art Film

logo model 034

35. CMYK

logo model 035

36. Horror Films

logo model 036

37. Yoga Australia

logo model 037

38. Giraffe

logo model 038

39. Dresserie

logo model 039

40. Moon City

logo model 040

41. On Wine

logo model 041

42. Bird

logo model 042

43. Light Bureau

logo model 043

44. Piano

logo model 044

45. Minimum

logo model 045

46. Home Security Store

logo model 046

47. Astoria

logo model 047

48. Factory Business

logo model 048

49. Royal Theater

logo model 049

50. Brand

logo model 050

Artikuj që mund t\'iu interesojnë

Leave a Reply