Ambalazhet më kreative të produkteve

Thuhet se paketimi (ambalazhi) është kombinim i shkencës, teknologjisë dhe artit – ndërsa, duhet pranuar se – me kalimin e viteve, produkti final është bërë gjithnjë e më i rëndësishëm.

Fillimisht, i ideuar dhe konceptuar si mjet për të ruajtur produktin final dhe për të mundësuar transportin e sigurt të tij, ambalazhi në ditët e sotme është shndërruar në diçka krejt tjetër – në një arenë të re e të dashur për artistët.

paketimi21 21

Ambalazhi sot luan rol të madh në shitjen e produkteve – sepse ka ndikim të jashtëzakonshëm në përcaktimin e konsumatorëve se cilin produkt do të blejnë.

Ai përçon një mesazh të caktuar te konsumatori, e udhëzon atë, e argëton, e bën të lumtur, por edhe mund ta dëshpërojë atë, nëse është ambalazh jo i duhur apo dhe i gabuar.

paketimi2711

Po ashtu, kemi ambalazhe që me kalimin e kohës tregojnë datën e skadencës të produktit, sepse ndërrojnë ngjyrë – apo dhe të tillë që ndihmojnë në konsumimin e produktit të caktuar, që përndryshe do të kërkonte të kishim me vete pajisje specifike, si ato të kuzhinës.

Sidoqoftë, të shohim në vijim një kompilacion të ambalazheve të përzgjedhura nga ueb-faqet e specializuara të dizajnit – si ambalazhe më kreative të produkteve. /NGJYRA.COM/

paketimi7777 paketimi6666 paketimi3232 paketimi3131 paketimi2626aaa paketimi888 paketimi555 paketimi444 paketimi30 30 paketimi20 20 paketimi22 22 paketimi23-23 paketimi25 25 paketimi11 paketimi11 11 11 paketimi10 10 paketimi12 12 12 paketimi19 19 paketimi18 18 paketimi17 paketimi16 16 paketimi15 15 paketimi14 14 14 paketimi13 13 13 paketimi333 paketimi28 paketimi999

Artikuj që mund t\'iu interesojnë

Leave a Reply