Nataliteti

Kosova është vendi i vetëm në rajon i cili nuk e stimulon rritjen e lindshmërisë, përkundrazi e destimulon. E, megjithëkëtë rënie, Kosova është akoma vendi i vetëm në rajon që ka më shumë lindje sesa vdekje, pra realizon shtim natyror të popullsisë, raporton Zëri.

Artikuj që mund t\'iu interesojnë

Leave a Reply