Institucionet mikrofinanciare

IMF “QELIM KOSOVË”

Rr. UÇK, kati III, nr. 43
50000 Gjakove
Kosove
Tel. +381 (0) 390 324 664
www.celim.org
petrit_hasanaj@hotmail.com
Aktivitetet: Kreditimi
Solidaritet, bujqësi, ferma, zejtari, tregëti dhe shërbime tjera të kredive. 

TIMI INVEST

Rr. Rexhep Krasniqi p.n,Lagjja e Emshirit,
10000 Prishtinë
Kosovë
Tel.381 (0) 38 612 613
www.timiinvest.com
info@timiinvest.com
Aktivitetet: Kreditimi
Kreditimi individual, biznese shtepiake dhe kredi për ndermarrje të vogla.

 

START

Lagjja Emshir Rr. Shefqet Shkupi nr.10
10000 Prishtine
Kosove
Tel.381 (0) 38 552 431

mfi_start@yahoo.com

Aktivitetet: Kreditimi
Kredi bujqësore, zejtare, tregëtare

 

PERSPEKTIVA 4

Lidhja e Prizrenit Mahalla,Klinë
32000
Kosove
Tel.377 (44) 352 620

perspektiva4@yahoo.com

Aktivitetet: Kreditimi
Kredi bujqësore, zejtare, tregëtare

 

MESHTEKNA

Rr. e Brodit
Bresane
22000 Dragash
Kosove

Tel.377 (0) 44 335 431
meshtekna@yahoo.it

Aktivitetet: Kreditimi
Kreditimi i fshatrave, kreditimi i biznesit individual, kredi prodhuese, tregëtare, bujqësore.

 

KREDITIMI RURAL I KOSOVES

Rr. Rexhep Mala, 4
10000 Prishtina
Kosove
Tel.381 38 243 554

lulzimsadrija@hotmail.com,krk_imf@hotmail.com

Aktivitetet: Kreditimi
Kreditimi i fshatrave, kredi bizneseve të vogla, kredi bujqësore, kredi individuale.

 

KOSOVA AID AND DEVELOPMENT

Lagjja Kuvajtase, Fshati Ballovfc
11000 Podujeve
Kosove
Tel.381 38 571 744;  571 708
vehbikrasniqi1980@yahoo.com
Aktivitetet: Kreditimi
Kredi bizneseve të vogla, kredi për tregëti ,prodhim, bujqësi.

 

KOSINVEST WORLD VISION

Qyteza Pejton 2A-2
11000 Prishtin ,Kosove
Tel.381 38 240 664, 242 726

www.wvi.org
ruso_kharabadze@wvi.org,rusdan_kharabadze@wvi.org

Aktivitetet: Kreditimi
Kredi grupeve solidare, kredi individuale të biznesit, kredi bujqësore.

 

KGMAMF

Rr. Kahremon Malushaga nr. 118
30000 Peje
Kosovë
Tel.381 (0) 39 432 842

www.grameen.com
kgmpeje@hotmail.com

Aktivitetet: Kreditimi
Bujqësi, produkte të qumështit, kredi tregëtare.

 

KEP TRUST

Rr. Bajram Kelmendi nr.16
10000 Prishtina
Kosove
Tel.381 (0) 38 245 549
Tel.381 (0) 38 245 011

www.keponline.net
info@keponline.net

Aktivitetet: Kreditimi
Kredi solidariteti, kredi individuale dhe kreditimi i fshatrave.

 

FINCA

Rr. Bedri Pejani nr. 4
10000 Prshtine
Kosove
Tel.381 38 226-721 apo 381 38 226-722
Fax:381 38 226-723

www.finca-ks.org
info@fincakosovo.org

Aktiviteti : Kreditimi
Kreditimi i fshatrave- kredi grupore , kredi individuale- biznesore ,kredi për përmirësimin e kushteve të banimit dhe kredi rurale

 

BESELIDHJA

Rr. UÇK  nr.18
10000 Prishtinë
Kosove
Tel.381 (0) 38 225 023
Tel.381 (0) 38 247 951

www.bzmf.org
info@bzmf.org

Aktivitetet: Kreditimi
Biznese të vogla, bujqësi, kredi pengu dhe shërbime tjera të kredive.

 

ATLANTIC CAPITAL PARTNERS ACP

Rr.Fehmi Agani nr. 35,
10000 Prishtina
Kosove
Tel.381 (0) 38 223 311

www.acapitalpartners.com
info@acapitalpartners.com

Aktivitetet: Kreditimi
Kredi për hipotekë

 

AGJENCIONI PËR FINANCIM NË KOSOVË

Lidhja e Prizrenit Nr.1
30 000 Peje, Republika e Kosovës
Tel: .381(0) 39 42 42 42
Fax: .381(0) 39 42 30 18
Web: www.afkonline.org
E-mail: afk_info@yahoo.com

Aktivitetet: Kreditimi
Kredi bizneseve të vogla, bujqësi, përpunim, prodhimtari dhe shërbime tjera të kredive.

 

Burimi: Banka Qendrore e Republikës së Kosovës

Artikuj që mund t\'iu interesojnë

Leave a Reply